Gargždų atviras jaunimo centras viešuosius pirkimus vykdo vadovaudamasis:

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu: Tvarkos aprašas

LR Viešųjų pirkimų įstatymu: Viešųjų pirkimų įstatymas

GAJC VP planas 2022 m.

GAJC VP planas 2021 m.

GAJC VP 2020 m. planas

GAJC VP 2019 m. planas

GAJC VP 2018 m. planas

GAJC VP 2018 m. ataskaita

GAJC VP planas 2017 m.

GAJC VP 2017 m. ataskaita