Jaunimo politikos pristatymą Klaipėdos rajone rasite čiaJaunimo politikos įgyvendinimas Klaipėdos rajone

Jaunimo reikalų taryba:

Apie: Jaunimo reikalų taryba

Jaunimo reikalų tarybą galite sekti FB: Jaunimo reikalų taryba

Klaipėdos rajono savivaldybės informaciją jaunimui rasite čia: Informacija jaunimui

Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”:

FB: KRVJOS AS

Aiškinamasis raštas už 2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m.

Metinė veiklos ataskaita už 2017 m.