ISTORIJA

Gargždų atviras jaunimo centras (toliau – jaunimo centras) Juridinių asmenų registre įregistruotas 2016 m. vasario 2 d. Buveinės adresas: Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos rajono jaunimo centras koordinuoja Veiviržėnų ir Priekulės atvirų jaunimo erdvių veiklą. Veiviržėnų atvira jaunimo erdvė įsikūrusi Veiviržėnų kultūros centre, Mokyklos g. 2 – 1, Veiviržėnai. Priekulės jaunimo erdvė įsikūrusi buvusiuose Kultūros namuose, Klaipėdos g. 4 – 2, Priekulė, kurios 2016 m. lapkričio 3 d. Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. AS-1155 pagrindu, buvo perduotos 5 metams neatlygintai naudotis Gargždų atviram jaunimo centrui.

JAUNIMO VASAROS ESTRADA

2015-2017 m. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Atviro darbo su jaunimo plėtra Gargždų mieste“ (Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-082), kuriam 209 803 € parama skirta iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“. Savivaldybės pinginis įnašas – 166 312 €. Šiomis investicijomis Gargždų atviram jaunimo centrui buvo sukurta infrastruktūra bei nupirkta ir perduota valdyti materialinė bazė: atvira jaunimo lauko erdvė su estrada, žiūrovų suoleliais, treniruokliais, sporto aikštelėmis (40 arų plotas), jaunimo kūrybinės dirbtuvės, salė ir 2 kabinetai su inventoriumi bei įranga (Klaipėdos g. 74, Gargždai).

 

    

    

DARBUOTOJAI

Nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2017 m. balandžio 28 d. Gargždų atviro jaunimo centro direktorės pareigas ėjo Rita Dirgėlaitė. Nuo 2017 m. gegužės 2 d., Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimu Nr. T11-160, laikinai direktoriaus pareigas atliko Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro direktorė Skaidra Karalienė. 2017 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybės Mero 2017-07-17 potvarkiu Nr. MP-50, direktorės pareigas perėmė Inesa Gaudutytė, kuri šiuo metu yra motinystės atostogose ir ją pavaduoja jaunimo darbuotoja ir laikinai eina direktorės pareigas – Deimantė Venckutė (nuo 2020 m.). Gargždų atvirame jaunimo centre 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis dirbo: direktorius (1 etatas), buhalteris (0,5 etato), 4 jaunimo darbuotojai (3 etatai) ir Vietos jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorius (1 etatas finansuojamas iš ES projekto „Atrask save“). Nuo 2018 m. sausio 8 d. jaunimo centro gretas papildė ūkio dalies darbuotojas – darbininkas. Kalbant apie 2020 m. duomenis, dabar čia dirba: direktorius (1 etatas, kuris dabar motinystės atostogose ir jį pavaduoja jaunimo darbuotoja), buhalteris (0,5 etato), 5 jaunimo darbuotojai (4 etatai), ūkio dalies darbuotojas – ūkvedys (1 etatatas).

 

    

 

Gargždų atviras jaunimo centras savo veiklą organizuoja vadovaudamasis atvirojo darbo su jaunimu principais ir atsižvelgdamas į jaunimo poreikius. Centre vykdoma socialinė, prevencinė, ugdomoji-kūrybinė, jaunimo užimtumo veikla, teikiamos pirminės emocinės paslaugos.