Jaunimo centro darbuotojai dalyvavo susitikime Rustavi mieste

Jaunimo centro darbuotojai dalyvavo susitikime Rustavi mieste

Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija kartu su partneriais iš Lenkijos ir Gruzijos įgyvendina tarptautinį projektą „Parama jaunimo politikos plėtojimui savivaldybės lygmeniu Gruzijoje“. Vadovaujantis projekto partneris – Gruzijos Respublikos  švietimo, kultūros, sporto ir mokslo ministerija.  Į tarptautinius mokymus  2019 m. balandžio 11−16 d.  Skautų centre  Rustavio mieste buvo pakviesta po 12 atstovų iš kiekvienos šalies. Lietuvai atstovavo Raseinių, Šakių ir Klaipėdos rajono jaunimo reikalų koordinatoriai, jaunimo darbuotojai, jaunimo organizacijų atstovai.

 

Seminaro metu dalyviai susipažino su Gruzijos, Lenkijos ir Lietuvos jaunimo politikos sistema. Kaip veikia jaunimo tarybos, kaip įtraukiami jaunimo atstovai į jaunimo politikos formavimo procesus, kokie yra gerieji  pavyzdžiai, taip pat buvo pristatyta ir tarptautiniame kontekste įvertinta Klaipėdos  rajono savivaldybės jaunimo politika. Jaunimo reikalų  koordinatorė Adelija Radžienė praktiniais pavyzdžiais pristatė, kaip Savivaldybės jaunimo reikalų taryboje vyksta dialogas tarp jaunimo atstovų, politikų ir administracijos darbuotojų, todėl finansuojami jaunimo veiklos projektai,  įkurtas  atviras jaunimo centras, įsteigtas  Jaunimo parkas, startuoja Jaunimo savanoriška tarnyba ir sėkmingai vyksta kiti jaunimo politikos procesai. Didelio susidomėjimo sulaukė Gargždų atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojos  Deimantės Venckutės patirtis vykdant mobilųjį darbą su jaunimu. Šis naujas darbo su jaunimu metodas vykdomas tik Lietuvoje, bet labai perspektyvus, nes tai reali ir puiki galimybė teikti jaunimui kokybiškas paslaugas visoje savivaldybės teritorijoje.

Darbo grupėse  buvo identifikuojamos egzistuojančios jaunimo politikos problemos, nagrinėjami iškylantys iššūkiai jaunimui bei  Savivaldybei ir kuriamos rekomendacijos jų išvengti.

Vieną popietę buvome pakviesti į  susitikimą su Rustavio savivaldybės vadovais ir tarybos atstovais, kurio metu kiekvienas asmeniškai trumpai  prisistatėme, o tarybos nariai, atsakingi už jaunimo politiką, pristatė Rustavio savivaldybėje jaunimo politikos formavimo pradžią, esamą padėtį ir ateities perspektyvas.

Tarptautinių mokymų metu buvo diskutuojama ir pripažįstama, kad jaunimo politika Lietuvoje 20 metų yra vykdoma kryptingai, planingai, nuosekliai, o šiuo metu mes jau galime  dalintis savo sukauptomis žiniomis, įgyta patirtimi, kuri yra svarbi ir gali būti pritaikoma kitose valstybėse.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė

Share: