Gargždų atviras jaunimo centras viešuosius pirkimus vykdo vadovaudamasis:

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu: Tvarkos aprašas

LR Viešųjų pirkimų įstatymu: Viešųjų pirkimų įstatymas

GAJC VP 2019 m. planas

GAJC VP 2018 m. planas

GAJC VP 2018 m. ataskaita

GAJC VP planas 2017 m.

GAJC VP 2017 m. ataskaita