Emilija Dirgėlaitė (2019m.)


Ieva Dobravalskytė (2019m.)


Karolina Petkutė (2019m.)

Savanoriauju ne dėl prie stojimo prisidedančio balo, o todėl kad išsikelčiau tikslus ir juos įvykdyčiau. Mane skatina įgūdžių lavinimas. Jei savanoriams seksis, galbūt tai patrauks ir kitus. Kiekvieną sykį rengdamas renginį ar panašią veiklą išmoksti išsikelti vis aukštesnę kartelę, tobulėti.


Jonas Jurevičius (2018 m.)


Rūta Sakalauskaitė (2018 m.)

– Mano laikas su Gargždų Atviru Jaunimo Centru

„Gargždų Atvirame Jaunimo Centre savanoriavau šiek tiek daugiau nei mėnesį. Čia teko dirbti su labai entuziastingais, jaunimą mylinčiais žmonėmis, kurie ne tik kupini idėjų, bet ir puikiai jas įgyvendina. Jie nori pakeisti Centrą lankančio jaunimo gyvenimus į gerą ir tai yra ne tik pagirtina, bet ir gražu. Centre besilankantys vaikai yra labai talentingi ir jiems dažnai reikia tik mažo paskatinimo,  per veiklą ir pokalbius, kad jie atrastų pasitikėjimą savimi ir nebijotų siekti savo tikslų gyvenime. Mano patarimas būtų ir toliau nebijoti ištiesti pagalbos ranką vienas kitam ir gražinti pasaulį savo darbu.“


Tomas Baužys (2018 m.)

 


Marius Mockevičius (2017 – 2018 m.)


Viktorija Jakimyv (2017 m.)


Antanas Kuprelis (2017 m.)

Apie Antano savanorystės laikotarpį skaitykite čia: Savanorystė GAJC